Wilton Jongmans © 2014 • PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De rechten op de inhoud van

deze website waaronder de rechten van intellectuele eigendom berusten bij  'WILTON JONGMANS'.

 

Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan:  Teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken,

geluids- en/of videofragmenten, foto’s, artikelen en/of andere informatie. Het maken van kopieën, aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'WILTON JONGMANS'  is uitdrukkelijk verboden.

 

'WILTON JONGMANS' besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website.

 

De inhoud van deze website is louter informatief bedoeld, houdt geen aanbieding in en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.